คลินิกสัตว์น้ำ

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับการตรวจ

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอคิวนัด

น.สพ.เกียรติศักดิ์ จุ้ยปาน

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอคิวนัด

prawporn

สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรักษ์

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

Contact us

999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand

Telephone

Faculty of Veterinary Science : 02-441-5242
Prasu Arthorn Veterinary Teaching Hospital : 02-441-5245-6
Livestock and Wildlife Hospital : 034-585-101-3
Fax : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved