คลินิกพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาและรักษาปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัขและแมว เช่น ปัญหาการขับถ่ายไม่เป็นที่ ปัญหาความก้าวร้าว ปัญหาการกลัวเสียงดัง เป็นต้น
เปิดให้บริการ
วันพุธและศุกร์ เวลา 09.00-11.30น.
(สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยอายุรกรรมทั่วไปก่อนเท่านั้น)

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

วันพุธและศุกร์ เวลา 09.00 - 11.30 น.

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1. พบสัตวแพทย์ ณ หน่วยอายุรกรรมเพื่อทำการตรวจร่างกายในเบื้องต้น

2. กรอกแบบประเมินพฤติกรรมสุนัข/แมว และส่งกลับมายังโรงพยาบาลสัตว์ฯ เพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับคำปรึกษา

3. ในกรณีที่ได้รับการนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับคำปรึกษาก่อนทำแบบประเมิน โปรดส่งแบบประเมินกลับมายังโรงพยาบาลสัตว์ฯ อย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันนัดหมาย (ทางคลินิกฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการนัดหมายหากไม่ได้รับแบบประเมินจากเจ้าของก่อนระยะเวลาที่กำหนด)

4. เข้าพบสัตวแพทย์ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

ดาวน์โหลดแบบประเมินก่อนเข้ารับคำปรึกษาสำหรับคลินิกพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง

แบบประเมินดาวน์โหลดไฟล์ Wordดาวน์โหลดไฟล์ PDF
แบบประเมินก่อนเข้ารับคำปรึกษาสำหรับคลินิกพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (สำหรับสุนัข)
แบบประเมินก่อนเข้ารับคำปรึกษาสำหรับคลินิกพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (สำหรับแมว)


Contact us

999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand

Telephone

Faculty of Veterinary Science : 02-441-5242
Prasu Arthorn Veterinary Teaching Hospital : 02-441-5245-6
Livestock and Wildlife Hospital : 034-585-101-3
Fax : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved