คลินิกโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ

เปิดให้บริการ วันพุธ เวลา 09.00-11.30น.
(สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยอายุรกรรมทั่วไปก่อนเท่านั้น)

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

น.สพ.วชิร ตระกูลชัยศรี

วันจันทร์ เวลา 09.00 - 15.30 น. (echocardiogram)
วันพุธ เวลา 09.00 - 15.30 น. (echocardiogram)
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 15.30 น. (cardio-medicine) 

สพ.ญ.กชพรรณ ดิษฐเนตร

วันจันทร์ เวลา 09.00 - 15.30 น.
(cardio-medicine)
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 15.30 น. (echocardiogram) 

น.สพ.ณัฐพล เรียงวิโรจน์กิจ

วันอังคาร เวลา 09.00 - 15.30 น. (echocardiogram)

Contact us

999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand

Telephone

Faculty of Veterinary Science : 02-441-5242
Prasu Arthorn Veterinary Teaching Hospital : 02-441-5245-6
Livestock and Wildlife Hospital : 034-585-101-3
Fax : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved