คลินิกโรคผิวหนัง

เปิดให้บริการ
วันอังคารและวันพุธ เวลา 09.00-15.30น.
วันพฤหัส เวลา 13.00-15.30
(สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยอายุรกรรมทั่วไปก่อนเท่านั้น)

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

วันอังคารและวันพุธ
เวลา 09.00 - 11.30 น.

น.สพ.จักรพันธ์ วรรณวงศ์

วันอังคารและวันพฤหัส
เวลา 13.00 - 15.30 น.

สพ.ญ.จันทราภรณ์ เวชอัศดร

วันพุธ เวลา 09.00 - 15.30 น.

Contact us

999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand

Telephone

Faculty of Veterinary Science : 02-441-5242
Prasu Arthorn Veterinary Teaching Hospital : 02-441-5245-6
Livestock and Wildlife Hospital : 034-585-101-3
Fax : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved