คลินิกเฉพาะทางฉุกเฉินและธนาคารเลือด

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

สพ.ญ.สุวิมล อินทรผกาวงศ์

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 15.30 น.
(สลับเวรลงตรวจ)

สพ.ญ.วชิราภรณ์ ชื่นไชยสิทธิ์

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 15.30 น.
(สลับเวรลงตรวจ)

Contact us

999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand

Telephone

Faculty of Veterinary Science : 02-441-5242
Prasu Arthorn Veterinary Teaching Hospital : 02-441-5245-6
Livestock and Wildlife Hospital : 034-585-101-3
Fax : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved