คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (exotic pet)

เปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-15.30น.
วันศุกร์ เวลา 09.00-11.30น.

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

สพ.ญ.นวรัตน์ สุริยคุณ

วันจันทร์-วันพุธ
เวลา 09.00 - 15.30 น.
และ
วันศุกร์ เวลา 09.00 - 11.30 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 15.30 น.

วันพฤหัสบดีเวลา 09.00 - 15.30 น.
(สลับเวรลงตรวจ)

วันพฤหัสบดีเวลา 09.00 - 15.30 น.
(สลับเวรลงตรวจ)

Contact us

999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand

Telephone

Faculty of Veterinary Science : 02-441-5242
Prasu Arthorn Veterinary Teaching Hospital : 02-441-5245-6
Livestock and Wildlife Hospital : 034-585-101-3
Fax : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved