คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง

เปิดให้บริการ
วันจันทร์และพฤหัส เวลา 09.00-15.30 น.
 (สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยอายุรกรรมทั่วไปก่อนเท่านั้น)

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

สพ.ญ.นันทพร บัวแย้ม

วันจันทร์และวันพฤหัสบดี
เวลา 09.00 - 15.30 น.

Contact us

999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand

Telephone

Faculty of Veterinary Science : 02-441-5242
Prasu Arthorn Veterinary Teaching Hospital : 02-441-5245-6
Livestock and Wildlife Hospital : 034-585-101-3
Fax : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved