anuwat

รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล

รองศาสตราจารย์

หน่วยงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

02-441-5242 ต่อ 2207 , 1201

anuwat.wir@mahidol.ac.th

-  ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท : ปริญญาโท: Master of Veterinary Public Health, Jointed Master program of Chiang Mai University, Thailand and Freie Universität Berlin, Germany
- ปริญญาเอก : ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Ecology), Université Clermont-Ferrand 2 Blaise Pascal, France

- Infectious disease epidemiology
- Emerging zoonotic diseases
- Epidemiological modeling
- Population dynamics modeling
- Social network analysis
- Spatial analysis
- Phylogeography

1. Patchanee, P., Tansiricharoenkul, K., Buawiratlert, T, Wiratsudakul, A., Angchokchatchawal, K., Yamsakul, P., Yano, T., Boonkhot, P., Rojanasatien, S., Tadee, P. Salmonella in pork retail outlets and dissemination of its pulsotypes through pig production chain in chiang mai and surrounding areas, thailand. Preventive Veterinary Medicine. 130, 99-105, 2016.
2. Suwancharoen, D., Limlertvatee, S., Chetiyawan, P., Tongpan, P., Sangkaew, N., Sawaddee, Y., Inthakan, K., Wiratsudakul, A. A nationwide survey of pathogenic leptospires in urine of cattle and buffaloes by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method in thailand, 2011–2013. Journal of Veterinary Medical Science. 78(9), 1495-1500, 2016.
3. Suwancharoen, D., Sittiwicheanwong, B., & Wiratsudakul, A. Evaluation of loop-mediated isothermal amplification method (LAMP) for pathogenic leptospira spp. detection with leptospires isolation and real-time PCR. Journal of Veterinary Medical Science. 78(8), 1299-1302, 2016.
4. Wilasang, C., Wiratsudakul, A., & Chadsuthi, S. The dynamics of avian influenza: Individual-based model with intervention strategies in traditional trade networks in phitsanulok province, thailand. Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2016, 1-13.
5. Wiratsudakul, A., Triampo, W., Laosiritaworn, Y., & Modchang, C. A one-year effective reproduction number of the 2014–2015 ebola outbreaks in the widespread west african countries and quantitative evaluation of air travel restriction measure. Travel Medicine and Infectious Disease, 14(5), 481-488, 2016.
6. Chadsuthi, S., Bicout, D.J., Wiratsudakul, A., Suwancharoen, D., Petkanchanapong, W., Modchang, C., Triampo, W., Ratanakorn, P., Chalvet-Monfray, K. Investigation on predominant leptospira serovars and its distribution in humans and livestock in thailand, 2010-2015. PLoS Neglected Tropical Diseases. 11(2), 1-18, 2017.
7. Khengwa, C., Jongchansittoe, P., Sedwisai, P., & Wiratsudakul, A. A traditional cattle trade network in tak province, thailand and its potential in the spread of infectious diseases. Animal Production Science. 57(1), 152-160, 2017.
8. Chintrakulchai P., Vuttichai S., Wiratsudakul A. Goat movement network analysis and its implications for caprine brucellosis propagation in Nonthaburi Province, Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 7:477–481, 2017.
9. Wiratsudakul A., Sedwisai P., Makaroon T., Kinawong S.,Angchokchatchawal K.,Puyati B., Senayai S. "Intervention models to solve the declining problem of swamp buffalo (Bubalus bubalis) population in.
Ubon Ratchathani province of Thailand" Journal of Applied Animal Science. 10(3): 47-56, 2017.
10. Wiratsudakul, A., Suparit, P., Modchang, C. Dynamics of Zika virus outbreaks: An overview of mathematical modeling approaches. PeerJ. (3), 1-30, 2018.
11. Kusakunniran, W., Wiratsudakul, A., Chuachan U., Kanchanapreechakorn S., Imaromkul, T. Automatic cattle identification based on fusion of texture features extracted from muzzle images. Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology. 1484-1489, 2018.
12. Suparit, P., Wiratsudakul, A., Modchang, C. A mathematical model for Zika virus transmission dynamics with a time-dependent mosquito biting rate. Theoretical Biology and Medical Modelling. 15(1),11. 2018.
13. Nieto-Rabiela, F., Suzán, G., Wiratsudakul, A., Rico-Chávez, O. Viral metacommunities associated to bats and rodents at different spatial scales. "Community Ecology. 19(2), 168-175, 2018.
14. Wiratsudakul, A., Sekiguchi, S. The implementation of cattle market closure strategies to mitigate the foot-and-mouth disease epidemics: A contact modeling approach. "Research in Veterinary Science. 121, 76-84, 2018. 
15. Koike, N., Mai, T.N., Shirai, M., Kubo, M., , K., Marumoto, N., Watanabe, S., Sasaki, Y., Mitoma, S., Notsu, K., Okabayashi, T., Wiratsudakul, A., Kabali, E., Norimine, J., Sekiguchi, S. .Detection of neutralizing antibody against porcine epidemic diarrhea virus in subclinically infected finishing pigs "The Journal of veterinary medical science. 80(11), 1782-1786, 2018.
16. Ratanakorn P., Suwanpakdee S., Wiriyarat W., Eiamampai K., Chaichoune K., Wiratsudakul A., Sariya L., Puthavathana P. Satellite telemetry tracks flyways of Asian Openbill storks in relation to H5N1 avian influenza spread and ecological change. BMC veterinary research. 14:349, 2018.
17. Thanapongtharm W., Paul MC., Wiratsudakul A., Wongphruksasoong V., Kalpravidh W., Wongsathapornchai K., Damrongwatanapokin S., Schar D., Gilbert M. A spatial assessment of Nipah virus transmission in Thailand pig farms using multicriteria decision analysis. BMC Veterinary Research. 15(73), 2019.
18. Boonthanapat N., Soontornmon K., Pungrassami P., Sukhasitwanichkul J., Mahasirimongkol S., Jiraphongsa C., Monkongdee P., Angchokchatchawal K., Wiratsudakul A. Use of network analysis multidrug-resistant tuberculosis contact investigation in Kanchanaburi, Thailand. Tropical Medicine & International Health. 24: 320–327, 2019.
19. Haddawy P., Wettayakorn P., Nonthaleerak B., Yin MS., Wiratsudakul A., Schöning J., Laosiritaworn Y., Balla K., Euaungkanakul S., Quengdaeng P., Choknitipakin K., Traivijitkhun S., Erawan B., Kraisang T. 2019. Large scale detailed mapping of dengue vector breeding sites using street view images. PLoS neglected tropical diseases. 13. DOI: 10.1371/journal.pntd.0007555.
20. Nieto‐Rabiela F., Wiratsudakul A., Suzán G., Rico‐Chávez O. 2019. Viral networks and detection of potential zoonotic viruses in bats and rodents: A worldwide analysis. Zoonoses and Public Health. 1-12. DOI: 10.1111/zph.12618 Mateus-Anzola J., Wiratsudakul A., Rico-Chávez O., Ojeda-Flores R. 2019. Simulation modeling of influenza transmission through backyard pig trade networks in a wildlife/livestock interface area. Tropical animal Health and Production. 1-6. DOI : 10.1007/s11250-019-01892-4.
21. Thanapongtharm W., Paul MC., Wiratsudakul A., Wongphruksasoong V., Kalpravidh W., Wongsathapornchai K., Damrongwatanapokin S., Schar D., Gilbert M. 2019. A spatial assessment of Nipah virus transmission in Thailand pig farms using multi-criteria decision analysis. BMC Veterinary Research. 15:73 DOI :
10.1186/s12917-019-1815-y.

 

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved