ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

รองศาสตราจารย์


3

 

     ชื่อ-สกุล: รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล แก้วเกษ
                       
     วุฒิการศึกษา: สพ.บ. , M.S.(Obstetrics and Gynaecology),
                          Ph.D.(Obstetrics and Gynaecology, Pig Reproduction)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1526

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Reproductive Pathology & Immunology
- Animal Reproduction
- Interaction between sperms and endometrium
- Semen cryopreservation
- Parasitic diseases causing abortion

Responsible Disciplines for Teaching:
- Swine Reproduction
- Swine Medicine
- Clinical Practice in Swine Medicine

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)