ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


4

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาวกาญจณา ประสงค์

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2210

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

ความเชี่ยวชาญ