ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


5.1

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เกรียงไกร ประการแก้ว
                       
     วุฒิการศึกษา:
วุฒิการศึกษา  สพ.บ., MS (Microbiology), PhD (Animal Science)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1513

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

 

 

 

Responsible Disciplines for Teaching:

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

Academic Journals

1. Longyant, S., Prahkarnkaeo, K., Meevoothisom, V., Rengpipat, S.,Rukpratanporn, S., Sithigorngull & Sithigorngul, P. (2007). Identification of Aeromonas hydrophila infection with specific monoclonal antibodies. Maejo International Journal of Science and Technology, 1(2), 107-119

2. Poeikhampha, T., Bunchasak, C., Koonawootrittriron, S., Poosuwan, K., & Prahkarnkaeo, K. (2007). Effects of sodium gluconate on production performance and intestinal microorganisms of starter piglets. In Proc. Int. Conf. on “Integration of Science & Technology for Sustainable Development” (Ed. K. Soytong and KD Hyde), Faculty of Agriculture Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (pp. 74-77).

3. Prahkarnkaeo, K.; Basso, B.; Carrière, M.; Cornuez, A.; Bernadet, M. D.; Guémené, D.; Brun, J. M.;& Fernandez, X. (2013). Qualite des foies gras de canards mulards issus de lignees de canes Pekin differant par le niveau de corticosterone plasmatique. Actes des 10èmes Journées de la Recherche Avicole et Palmipèdes à Foie Gras du 26 au 28 mars, 2013, La Rochelle, France 2013 pp.490-494

4. Awde S., Marty-Gasset N., Prahkarnkaeo K., & Rémignon H. (2014) Relationship between Proteolytic Activities and Cooking Loss Variability in Liver Issued from Force-Fed Mule Ducks. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62 (14), 3262-3268

5. Prahkarnkaeo K., Choowongkomon K., Chomtee B., Rakangthong C., & Bunchasak C. (2017) Re-estimation of supplemented methionine as total sulfur amino acid requirement for commercial male meat-type ducks.The Thai Journal of Veterinary Medicine. 47 (4), 457-464

6. Prahkarnkaeo K., Choowongkomon K., Chomtee B., Rakangthong C., & Bunchasak C. (2017) Development of specific activity of amylolytic and proteolytic enzymes in duodenum and jejunum of the small intestinal tract of meat-type ducks during 1-42 days. Journal of Applied Animal Science 10 (3), 19-30

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)