ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


13

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ดุสิต เลาหสินณรงค์
                       
     วุฒิการศึกษา: สพ.บ., Ph.D.         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1511

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

-Swine Medicine
-Swine Production Medicine
-E. coli
-Hepatitis E
-Clinical clerkship in Swine

 

Responsible Disciplines for Teaching:

-Pig production (Principles of livestock production)
-Economics in livestock
-Swine Medicine
-Production medicine (pig)

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)