ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


28

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง พัชราภรณ์ ขำพิมพ์
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2256

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Poultry Health and management
- Avian Medicine
- Avian Farm Production

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Principles of Livestock Production (Poultry)
- Body Structure and Function (Avian Anatomy and Physiology)
- Animal Products (Eggs and Poultry)
- Field Practice (Poultry)
- Avian Medicine
- Production Medicine (Poultry)
- Clinical Clerkship in Avian Medicine

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)