ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


roschong

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2223

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Zoo and wildlife diseases survey
- Conservation biology
- Conservation genetics avian medicine
- Avian medicine

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Zoo and wildlife medicine
- Zoo and wildlife clinical clerkship
- Wildlife ecology and conservation
- Environmental health
- Body structure and function
- Pet care

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)