ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


36

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ นายสัตวแพทย์ รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2237

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Wildlife Diseases Investigation and Control
- Zoological Medicine

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Body Structure and Function of Special Species
- Environmental Health
- Zoological Medicine
- Wildlife Ecology and Conservation

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)