ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยอาจารย์


40

 

     ชื่อ-สกุล: สัตวแพทย์หญิง วรัญญา ชาคริตบุษบง
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.(First Class Honours) ปริญญาตรี (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี))       
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1917

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

 

 

 

Responsible Disciplines for Teaching:

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

ผลงานวิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)

1. Hayashi T, Hiromoto Y, Chaichoun K, Patchimasiri T, Chakritbudsabong W, Prayoonwong N, Chaisilp N, Wiriyarat W, Parchariyanon S, Ratanakorn P, Uchida Y, Saito T. (2011) Host Cytokine Responses of Pigeons Infected with Highly Pathogenic Thai Avian Influenza Viruses of Subtype H5N1 Isolated from wild birds. PLoS ONE

2. Hayashi T, Chaichoun K, Patchimasiri T, Hiromoto Y, Kawasaki Y, Wiriyarat W, Chakritbudsabong W, Prayoonwong N, Chaisilp N, Parchariyanon S, Ratanakorn P, Uchida Y, Tsuda T, Saito T. (2011) Differential host gene responses in mice infected with two highly pathogenic avian influenza viruses of subtype H5N1 isolated from wild birds in Thailand. Virology 412, 9-18

3. Chaichoun K, Wiriyarat W, Phonaknguen R, Sariya L, Prayoonwong N, Taowan N, Chakritbudsabong W, Chaisilp N, Eiamampai K, Phuttavatana P, Ratanakorn P. Susceptibility of Openbill Storks (Anastomus oscitans) to highly pathogenic avian influenza virus subtype H5N1. (submitted)

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)