ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

พนักงานประจำห้องทดลอง


42

 

     ชื่อ-สกุล: นายศรายุทธ เอี่ยมคง

     วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1802

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

ความเชี่ยวชาญ