ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ


41

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง

     วุฒิการศึกษา: สพ.บ., Ph.D.(Veterinary Cardiology)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1400

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Biomarkers in cardiology and internal medicine
- Infectious diseases
- Epidemiology

Responsible Disciplines for Teaching:
- Small animal internal medicine
- Clinical skill in veterinary medicine
- Clinical clerkship in small animal medicine
- Epidemiology

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Lopez-Alvarez J, Elliott J, Pfeiffer D, Chang YM, Mattin M, Moonarmart W, Hezzell MJ, Boswood A. Clinical severity score system in dogs with degenerative mitral valve disease. Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine. 2015;29(2):575-81.

2. Moonarmart W, Sungpradit S, Rawangchue T, Suphaphiphat K, Suksusieng S, Jirapattharasate C. Clinical history and hematological findings among canines with monocytic ehrlichiosis. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health. 2014;45(1):157-66.

3. Lopez-Alvarez J, Boswood A, Moonarmart W, Hezzell MJ, Lotter N, Elliott J. Longitudinal electrocardiographic evaluation of dogs with degenerative mitral valve disease. Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine. 2014;28(2):393-400.

4. Osathanon R, Moonarmart W, Suksantilap N, Krajangpit N, Lekcharoensook P, Julapanthong P, Wongrerkngam N. Evaluation of hematology profiles and measurement of serum cardiac troponin level in canine monocytic ehrlichiosis. Thai Journal of Veterinary Medicine. 2013;43(3):411-9.

5. Moonarmart W, Suttummaporn K, Jarutummsiri T, Osathanon R. Effects of Behavior Responses on the Vasovagal Tonus Index in Healthy Dogs. Thai Journal of Veterinary Medicine. 2012;49(1):59-65.

6. Moonarmart W. One health: companion animal perspective. Journal of Applied Animal Science. 2012;5(1):9-16.

7. Jones ID, Luis Fuentes V, Boswood A, Hezzell MJ, Wrigglesworth D, Mateus A, Moonarmart W, Elliott J. Ultrasonographic measurement of flow-mediated vasodilation in dogs with chronic valvular disease. Journal of veterinary cardiology : the official journal of the European Society of Veterinary Cardiology. 2012;14(1):203-10.

8. Jirapattharasate C, Chatsiriwech J, Suksai P, Changbunjong T, Rawangchue T, Moonarmart W, Sungpradit S. Identification of Ehrlichia spp in canines in Thailand. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health. 2012;43(4):964-8.

9. Hezzell MJ, Boswood A, Moonarmart W, Elliott J. Selected echocardiographic variables change more rapidly in dogs that die from myxomatous mitral valve disease. Journal of veterinary cardiology : the official journal of the European Society of Veterinary Cardiology. 2012;14(1):269-79.

10. Hezzell MJ, Boswood A, Chang YM, Moonarmart W, Souttar K, Elliott J. The combined prognostic potential of serum high-sensitivity cardiac troponin I and N-terminal pro-B-type natriuretic peptide concentrations in dogs with degenerative mitral valve disease. Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine. 2012;26(2):302-11.

11. Hezzell MJ, Boswood A, Chang YM, Moonarmart W, Elliott J. Associations among serum N-terminal procollagen type III concentration, urinary aldosterone-to-creatinine ratio, and ventricular remodeling in dogs with myxomatous mitral valve disease. American journal of veterinary research. 2012;73(11):1765-74.

12. Moonarmart W, Boswood A, Luis Fuentes V, Brodbelt D, Souttar K, Elliott J. N-terminal pro B-type natriuretic peptide and left ventricular diameter independently predict mortality in dogs with mitral valve disease. The Journal of small animal practice. 2010;51(2):84-96.

13. Urkasemsin G, Tantiwarathaworn K, Sirimujalin R, Charoonrut P, Moonarmart W, Buddhirongawatr R, Tunhikorn M, Sangsuriya P. The effects of Tiletamine Zolazepam (Zoletil®) anesthesia with Doxapram hydrochloride (Dopram-V) for evaluation of laryngeal function in healthy dogs. Journal of applied animal science. 2008;1(1):51-8.

งานวิจัย

งานวิจัย (ผู้วิจัยหลัก)

1. Correlation between systolic blood pressure and intraocular pressure in the dog. Principal Investigator.

2. Studies on prevalence, clinical signs, treatment, and monitoring on canine monocytic ehrlichiosis.

3. Studies on the prevalence of Canine Parvovirus in acute diarrhea puppies.

งานวิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)

1. Study on prevalence and clinical signs of feline hemotropic mycoplasma infections.

2. The relationship between the number of Hepatozoon canis infection in dogs showing clinical symptoms and hematologic values.

3. Evaluation of Bone formation in Allogenous Bone Graft Healing of The Ulna.

4. Studies on the prevalence of bacteria associated with canine periodontitis in veterinary teaching hospital Mahidol University.

5. Studies on the clinical history and hematology of Ehrlichiosis in the dog.

6. Heart Rate Variability in Poodles with and without Echocardiographic Evidences of Chronic Valvular Degeneration.

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

Proceedings

1. Moonarmart W. Pleural effusion: symptoms, causes and management. VPAT Regional Veterinary Congress 2012; Impact Forum (Impact Convention Center), Impact Muang Thong Thani, Thailand.

2. Moonarmart W. Cardio VS Respiratory: What’re Differences? VPAT Regional Veterinary Congress 2009; Queen Sirikit National Conference Center, Bangkok, Thailand.

3. Moonarmart W. Acquired cardiac disease in the dog. Proceeding of the Continuing Education for Practitioner of the Veterinary Practitioner Association of Thailand 2005; Chon Buri, Thailand.

4. Moonarmart W. Jaundice: a clinical approach. Proceeding of the Annual Conference of the Veterinary Practitioner Association of Thailand 2004; Bangkok, Thailand.

5. Sakcamduang W. and Chunekamrai S. Equine Neonatal Sepsis and Plasma Transfusion. Proceeding of the 22nd Annual Conference of the Thai Veterinary Medical Association under the Royal Partronage 1995; Bangkok, Thailand.