ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

พนักงานทั่วไป


25

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว พรจิตร  โตมอญ

     วุฒิการศึกษา: ประถมศึกษาตอนปลาย
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1416

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

ความเชี่ยวชาญ