ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร


29

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์พิงพล จรูญรัตน์

     วุฒิการศึกษา: สพ.บ. , Cert. of Post Grad. (Anesthesia and Critical)
                          Cert. of Grad. (External Fixation in small animal)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2235

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Veterinary Orthropaedics
- Anesthesia and Analgesia

Responsible Disciplines for Teaching:
- Veterinary Othropaedics
- Veterinary Surgery
- Veterinary anesthesia
- Osteology

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)