ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิจัย ระดับ1


2

 

     ชื่อ-สกุล: ดร.คุณาภรณ์ หอมยก

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1113

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย