ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

เจ้าหน้าที่วิจัย


4

 

     ชื่อ-สกุล: นาย พงศ์พลิน เอี่ยมเจริญ

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1113

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย