ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

พนักงานทั่วไป


5

 

     ชื่อ-สกุล: นาง มลฤดี ผิวสุข

     วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย