ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยวิจัย


wimonrat

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย

     วุฒิการศึกษา: 
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย