ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิทยาศาสตร์


7

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว สมัชญา เพ็งดิษฐ์

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1113

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์