ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4     
     ชื่อ-สกุล : นายคุณัช  อินต๊ะ
     วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ : i-33-1405
     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร(งานเว็บไซต์)


 

 
ความเชี่ยวชาญ

 

 

ผลงานวิจัย