ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


42

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว สุรีย์พร ปิ่นบัวทอง

     วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1433

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานธุรการและสารบรรณ

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย