ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

พนักงานสถานที่


7

 

     ชื่อ-สกุล: นาง ทิพวรรณ วงฉยา

     วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1433

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานธุรการและสารบรรณ

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย