ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิเทศสัมพันธ์


Waruja

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว วรุจา ก่อกิจธรรมกุล

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1504

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานวิเทศสัมพันธ์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย