ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี (หัวหน้างาน)


43

 

     ชื่อ-สกุล: นาง อัญชลินทร์ กรมาทิตย์สุข

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1437

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานคลัง พัสดุ และจัดหา (หน่วยการเงินและบัญชี)

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย