ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี


36

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว พัชรี หลิมย่านกวย

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1426

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานคลัง พัสดุ และจัดหา (หน่วยการเงินและบัญชี)

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย