ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการพัสดุ


nareeyapa

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว ณรีญาภา รื่นกลิ่น

     วุฒิการศึกษา: 
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1431

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานคลังและพัสดุ

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย