ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักเอกสารสนเทศ


17

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว พรทิพา เตชะสมบูรณ์

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1307

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ห้องสมุดและคลังความรู้

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย