ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


2

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว อริญรดา ประภารัตน์

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1424

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: สำนักพัฒนามาตรฐานและธำรงคุณภาพ

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย