ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


5

     ชื่อ-สกุล: นางสาว สุพัตรา ชาวสวน
     วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1424
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานพัฒนาคุณภาพ

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย