ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

พนักงานขับรถยนต์


23

 

     ชื่อ-สกุล: นาย ณรงค์ ผิวงาม

     วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
     เบอร์ติดต่อ: 089-527-9298

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     ทะเบียนรถที่ดูแล: นค-4271

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย