ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

พนักงานขับรถยนต์


44

 

     ชื่อ-สกุล: นาย มนัส หีบจันตรี

     วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
     เบอร์ติดต่อ: 086-887-4063

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     ทะเบียนรถที่ดูแล: ฮว-3025

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย