ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

พนักงานขับรถยนต์


27

 

     ชื่อ-สกุล: นาย สมพงษ์ มะไพร

     วุฒิการศึกษา: ประถมศึกษาตอนปลาย
     เบอร์ติดต่อ: 089-913-7162

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     ทะเบียนรถที่ดูแล: ฮว-3024

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย