ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

พนักงานขับรถยนต์


6

 

     ชื่อ-สกุล: นาย รัตนะ กลิ่นมรรคผล

     วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
     เบอร์ติดต่อ: 089-612-2030

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     ทะเบียนรถที่ดูแล: ฮว-3023

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย