ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการพัสดุ


Nongluk  Suksodkhiew

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว นงลักษณ์ สุขสดเขียว

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานคลังและพัสดุ

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย