ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักประชาสัมพันธ์

50     
     ชื่อ-สกุล : นายธนธัช  ปานัญญวาจถ์
     วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (นิเทศศาสตรบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ : i-33-1419
     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร(งานประชาสัมพันธ์)


 

 
ความเชี่ยวชาญ

 

 

ผลงานวิจัย