ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิเทศสัมพันธ์


52

 

     ชื่อ-สกุล: นายชาคร  ลี้ปิยะชาติ

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท (International Business and Management)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1504

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     หน่วยงาน: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย