ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

49     
     ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพรรณ เกตุแก้ว
     วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ : i-33-1426
     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     หน่วยงาน : งานคลัง พัสดุ และจัดหา (หน่วยการเงินและบัญชี)


 

 
ความเชี่ยวชาญ

 

 

ผลงานวิจัย