ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการพัสดุ


40

 

     ชื่อ-สกุล: นางวรรณภา  ทองแจ้ง

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1431

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานคลัง พัสดุ และจัดหา (หน่วยพัสดุและจัดหา)

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย