ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


46

 

     ชื่อ-สกุล: นายเอกพล ศรีมงคล

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2247

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานพลาธิการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (หน่วยคอมพิวเตอร์)

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย