ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักทรัพยากรบุคคล


39

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว รุจิกาญจน์ วัชรเลิศฐิติกุล

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1435

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย