ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)


41

 

     ชื่อ-สกุล: นางสริญญา ศรีมา

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท 
     (Master of International Tourism and Hospitality Management)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1415

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานประสานงานฝ่ายบริหาร

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย