ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิจัย ระดับ1


17

 

     ชื่อ-สกุล: ดร.นาย ภิรมย์ พรมพิราม

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1907

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย