ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

สัตวแพทย์


32

 

     ชื่อ-สกุล: นายสัตวแพทย์ พีรวัส  วงษ์ลือชัย

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย