ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร


54

 

     ชื่อ-สกุล: สัตวแพทย์หญิง พฤกษา จุฬพันธ์ทอง

     วุฒิการศึกษา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2222

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย